برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

افسردگی و شیدایی و سرخوشی، آزار جنسی‌ از طرف دو برادر در کودکی، گفتن به مادر و رد شدن، مسابقه برای بیان موضوعات “ریسینگ تاک” – دختر و پسر، چند سال دوستی‌، مخالفت مادر پسر برای ازدواج، رابطه مهر و کین با مادر – دختر در آمریکا و مساله ازدواج با دوست پسر آلمانی‌، مساله رفتن به ایران با شوهر خارجی‌ و بچه‌ها در آینده – کودک ۱۳ ماهه و مساله خوابیدن تنها، از شیر مادر گرفتن کودک، فشار دادن دست روی پوشک و جمع کردن پاها، مساله کار و سرمایه گذاری پول در کشور‌های مختلف، تفاهم نامه و توافق نامه، امنیت درامد، آینده دلار – ناراحت شدن از نگاه بعضی‌ از همکاران سوئدی، خراب شدن حال، مقایسه کردن خود با دیگران و از پا در آمدن، حرمت نفس پائین، خاطره هلاکویی از مونترال‌ کانادا و حساسیت مردم آن منطقه نسبت به زبان فرانسوی، ضدّ خارجی‌ بودن