برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

دو ماه دوستی‌ با پسر دروغ گو، خواستگاری و جواب رد به پسر، تهدید پسر و پخش کردن عکس‌های خصوصی دختر، یک سال زندانی شدن پسر، آزاد شدن و تهدید دوباره، دوستی‌ با یک پسر غیرتی دیگر – دختر در کانادا و دوستی‌ با دوباره با دوست پسر قدیمی‌، مساله مهریه و عقد کانادایی و ایرانی‌ و حقوق برابر، پسر با مشکل تصمیم گرفتن در امور، دنبال زن گشتن یا دنبال همسر گشتن – دختر ۳۳ ساله در آمریکا، مشکل برای دوست شدن با پسرها، شرایط بد خانواده، خواهر مریض، مادر کم سواد، پدر سیاسی، تلخ بودن و نداشتن جذابیت و شادی، گره خوردن به خانواده