برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

پسر ۳۰ ساله با مشکل وسواس رفتاری و وسواس فکری، چشم شوری، چشم زخم، مسری بودن اضطراب و نگرانی، بیماریهای روان تنی، عطسه و صبر کردن، سیستم احساسی‌ انسان، سیستم تکراری حسی، مساله آزادی انسان، تکرار و اجبار و پیروی کورکورانه، جلو زدن انسان از طبیعت فقط در یک مورد – مرد ۳۰ ساله و همسر ۳۰ ساله خشمگین و عصبانی‌ و افسرده، خشم شدید و زدن خود و شوهر، انتظار و توقع و از پا در آمدن، دنیا طبق میل و انتظار ما؟ ، دنیای کن و فساد – قاطی‌ کردن جدی و شوخی‌ با هم، خشم تلطیف شده – خانم ۲۷ ساله با بیماری سنگین و مرگ چندین نفر از خانواده شوهر در تصادف، هراس از مرگ و نگرانی برای بازگشت بیماری، تمام شدن این دنیا؟ اصل تکامل