برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

خواندن شعر برای دکتر هلاکویی، تمایل به دانستن مثل دکتر هلاکویی، دانستن و یاد دادن، رشد و تکامل، هیجان دانائی، مشکل با خانواده مادری و خاله، گرفتاری در ایام عید و گیر دادن فامیل برای ایجاد ارتباط دوباره – دختر دندانپزشک ۳۴ ساله در هندوستان، دوستی‌ با پسر ۲۸ ساله در اینترنت، مساله پیدا کردن شوهر در هند یا ایران یا آمریکا – خانم در کانادا و دیدن پیامک مشکوک در وایبر شوهر ۶۸ ساله با خانم ۳۶ ساله، رفت و آمد شوهر به ایران و نداشتن تمایل جنسی‌ پس از بازگشت از ایران