برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

مساله آوردن فرزند دوم با اختلاف سنّ شش هفت سال با فرزند اول – مهندس برق از مشهد، مهاجرت به آمریکا برای ادامه تحصیل یا ماندن در ایران، وابستگی و رشد – تک پسر ۱۲ ساله و بازی‌های کامپیوتری، مقدار مناسب استفاده از این بازی‌ها برای نوجوانان، اهمیت دوست برای تک فرزندان – دختر ۳۲ ساله و مساله مهاجرت به آمریکا، به هم زدن عقد در روز عروسی‌ به دلیل فحاشی خواهر شوهر، تمایل پدر و مادر به مهاجرت خانواد‌گی، ماندن در آمریکا کنار خواهر یا برگشت به ایران