برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

بخشش در مورد اعدام‌ها در ایران، قواعد رفتار جمعی، تقلید از همدیگر – ادبیات جنسی‌ در رادیو، سو‌ً استفاده جنسی‌ برادر از برادر در کودکی، برخورد روانی‌ در بزرگسالی، زیاد شدن فساد جنسی‌ در ایران، محرومیت و ممنوعیت، رابطه جنسی‌ قبل از ازدواج و عشق، آزادی جنسی‌، یکّه خواهی‌، آزادی یا بی‌ بند و باری، کارخانه شیر سازی در بدن زن