برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

بحث راجع به سقط جنین وا مسائل جنسی‌ در ایران، نگاه غیر علمی‌ غیر عقلی وا غیر اخلاقی‌ به انسان، موجود نر وا ماده یا انسان؟ ، نیاز وا کشش جنسی‌، هیجانات وا عدم آگاهی‌ وا حاملگی‌ وا سقط جنین، احساس درماندگی، سقط جنین یا کشتن یک انسان، ژ‌ن غالب، مصرف دارو وا الکل در دوران بارداری، پنهانکاری، نبود حمایت، وا گذاشتن آدم‌ها به حال خود، ریسک‌های سقط جنین، معاشرت جنسی‌ و سنّ مناسب برای ازدواج، وجود نداشتن غریزه در انسان، راه‌های انسان در برابر میل جنسی‌ : ارضا وا سرکوب و منع یا والایش، سائق جنسی‌ در انسان، کتاب دکتر محمد باقر هوشیار، نگاه فروید به رابطه جنسی‌ و نگاه مذهب به رابطه جنسی‌، قسمت دوم بحث را اینجا دنبال کنید