برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

تعداد فرزندان در خانواده،  ؟ توجه و محبت به نوزاد، اهمیت نوازش، توصیه برای ۲ تا ۳ فرزند در دنیای امروز، حد اکثر ۴ فرزند،  گرفتاری در خانواده‌های شلوغ پر جمعیت، نگاه کالا و شی‌ به انسان، استفاده از انسان برای پیشبرد هدف‌های ملی‌ و مذهبی‌، هجوم نوزادان پس از جنگ جهانی‌ دوم، تناسب رشد – دموکراسی، آزادی بیان و عقیده، یا توهین به دیگران، ایراد مردم از برنامه‌های رادیویی، نیاز انسان به زیبایی‌ و هنر، جراحی پلاستیک در مسیر زیبایی‌، انتقاد سازنده