برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

بحث هویت مذهبی‌ و هویت دینی برای کودکان، مذهب و فرهنگ، نقل قول از بزرگان در اینترنت و فیسبوک، نظر انیشتن در مورد خدا و دین یهودی و قوم یهود، خدا و روح، تضاد و تناقض دین، داستان‌های کودکانه، شستشوی مغزی بچه‌ها و گرفتاری، ذهن خالی‌ و افراطی، تمایلات و گرایشات تند مذهبی، خشم و ترس و اندوه و انتقام،  مدارس خصوصی مذهبی‌ و قربانی ساختن از بچه ها، ۹۰ در صد پیروان مذاهب و حتی یک بار نخواندن کامل کتاب مقدس مذهب خود، اهمیت پاسخ به کودکان هنگام پرسش در مورد مسائل جنسی‌، سریال‌های بی‌ محتوای ترکیه‌ای در ایران، جهل و نادانی و مذهب، باورها و اعتقادات پر از تضاد و تناقض، دخالت نیرو‌های پنهان در زندگی‌؟ ، آسیب‌های کودکی و استدلال‌های غلط در بزرگسالی