برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی‌ نیری در مورد نظریات استیون هاوکینگ و وجود یا عدم وجود خدا ، بحث کوتاهی در ابتدای برنامه راجع به دختر افغانی که به جرم پاره کردن کتاب سوزانده شد

عکس نوه‌‌های زیبای فرامرز فروزنده در ابتدی برنامه