برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

موضوع بحث : علم، اصالت علم، عقل، خرد گرایی – ایراد یک بیننده از بد اخلاق بودن دکتر هلاکویی نسبت به شنونده‌ها و بیننده‌ها و پاسخ ایشان – درک و کشف جهان با علم، نقل قولی‌ از چارلز داروین و استیون هاوکینز، کار خدا و کار شیطان، قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر، بحث آمار، تناقض گوئی ناباوران به علم، شفا دادن با تربت و زمزم، ناقص بودن علم