برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


تردید در تصمیم گیری در مورد انتخاب محل تحصیل در ۴۰ سالگی با وجود داشتن همسر و فرزندان، گریز از خود و دیگران، مثلث زندگی‌ زناشویئ – شوهر طلا فروش قمارباز ۶۰ ساله و پسر ۲۳ ساله معتاد به ماریجوانا در نیویورک، حرف زدن یا حرف مفید خوب زدن – طلاق در ۳۵ سالگی با وجود دو فرزند و دنبال درس و کار رفتن یا ماندن در زندگی‌، قوانین و شرایط بی‌رحمانه و ظالمانه در ایران – پسر ۲۵ ساله با افسردگی و بای پلار، یک بار خودکشی‌ در آمریکا به دلیل تنهائی‌ و فشار درس و زندگی‌، ازدواج راه حل برای تنهائی‌؟ ، از دست دادن امید و آزادی، زمینگیر شدن از ترس زمین خوردن – روابط دختر با دو پسر، تمام کردن با پسر اول، اصرار پسر دوم به ازدواج ولی‌ خشم و عصبانیت نسبت به دختر