برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


مرد ۴۰ ساله و علاقمند شدن به دختر ۲۳ ساله، مساله ازدواج با ۱۷ سال تفاوت سنّ، در خطر بودن با اختلاف سنّ بیش از ۷ سال در ازدواج، شرایط عشق و تعریف عشق، انسان خود فریبانه‌ترین فریبکاران – دوگانگی آدم ها، مهربان بودن و بی‌ احترامی کردن، عیب از دیگران یا عیب از ما؟ ، دوستی‌ دختر ۳۱ ساله با پسر ۲۶ ساله و مساله ازدواج دختر با پسر کوچکتر از خود – رابطه ۷ ساله بین پسر و دختر، بودن پسر در روابط دیگر، طرز برخورد مادر و لزوم دخالت؟ – کودک ۴ ساله و احتمال بیماری اوتیسم یا در خود ماندگی – ازدواج دختر عمو و پسر عمو، نظر فرهنگ هلاکویی در مورد ازدواج فامیلی – آشنایی خانم مطلقه با مرد مطلقه پنهانکار فربیکار، ساده لوحی زن

28 Responses to 20. February 2014 – دکتر هلاکویی , تلویزیون پارس ۱ اسفند