برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

Monthly Archives: June 2015

1 2 3 7


download


download

دوستی با دختر در امریکا و جا دادن به وی , فحاشی و خود زنی دختر, مساله بیرون کردن دختر از خانه – تمایل زن به طلاق در کانادا به دلیل نداشتن انگیزه پیشرفت در شوهر – مردد در تصمیم گیری برای مهاجرت به امریکا یا ماندن  در ایران پس از بردن لاتاری گرین کارت امریکا – چگونه تربیت کردن فرزندان برای خوب شدن آنها در آینده و پیری والدین


download


download

راضی نبودن از زندگی در خارج و تمایل به مهاجرت به بهشت ایران, محیط خانه : نقش سازنده یا ویرانگر , مسیر رشد, اطمینان در زندگی زناشوئی – پسر ۲۹ ساله در انگلستان و آشنایی با دختر در ایران از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی , آدم شکاک و رفتن به سوی آدم مشکوک – بردن گرین کارت امریکا و مساله مهاجرت – خانم پزشک و چند سال دوستی با  پزشک , نداشتن شور و شوق در پسر برای دیدن دختر , افسردگی پسر به دلیل بیماری خواهر , وابستگی به خانواده


download


download

Dr. Farhang Holakouee coming back to USA after 3 weeks in Europe for his conferences  – Change , making progress , comfort , challenge , love and hate relationship , anxiety , phobia ,  ” no pain no gain ” , resist your comfort zone – 16 years old son , depression , Asperger syndrome , DSM-5 ” Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition ” – 15 years old daughter with depression , how to approach your teenage daughter or son


download


download

Inside Out movie 2015 , to understand our emotional world, feelings , allow our self to feel sad/happy/angry , healthy emotional expression – father’s day in USA , lucky to have Dr. Farhang Holakouee as father , a father’s roll to raise children , not only ATM for your children – friendship, social support , surround yourself with people , the way you present your advice , choose your friends widely

Inside out, ” After young Riley is uprooted from her Midwest life and moved to San Francisco, her emotions – Joy, Fear, Anger, Disgust and Sadness – conflict on how best to navigate a new city, house and school. “

1 2 3 7