برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


اولین برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه

سه سال ازدواج و مشکل عروس با خانواده شوهر، مادر شوهر و خواهر شوهر و جاری، انتظار و توقع، ناراحت بودن از حرفای گفته شده و پذیرفته نشدن – دختر ۱۲ ساله جنگجو با خشم و عصبانیت، خواهر ۱۰ ساله شاد و آرام، حسادت و مسخره کردن خواهر کوچک، خوب بودن خواهر دوم یا له‌ و لورده بودن؟ در معرض آسیب بودن، طرز برخورد مادر – خانم ۳۰ ساله با مشکل افسردگی از کودکی، مشکلات خانواد‌گی در کودکی و نوجوانی، پنج اصل اخلاقی‌، باید‌های زندگی‌، هنجار اجتماعی، قرار اجتماعی، نگاه معلمی و مربی‌ بودن – تعریف واژه دموکراسی و جهاد – کنار آمدن با طلاق و جدایی و مواجه شدن با سرطان مادر، احساس تنها بودن و بی‌ کس بودن، مساله تنهائی‌، خوب دانستن یا بد دانستن خود، ازدواج کردن برای بیرون آمدن از تنهائی‌، بچه دار شدن برای نجات از تنهائی‌

77 Responses to 24.February 2014 – برنامه صبح دکتر هلاکویی رادیو همراه ۵ اسفند