برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


70 Responses to Friday 26.July 2013 – رازها و نیازها ۴ مرداد ۱۳۹۲