برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download

download

883 Responses to Monday 03.June 2013 -برنامه یاران ۱۳ خرداد ۱۳۹۲