برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


افکار عمومی در آمریکا، رهبری یا مدیریت، مساله جنگ در سوریه – سالگرد وفات نور الدین ثابت ایمانی‌، آقای خبر، خوش صدا و خوش قلب – شرکت نفت انگلیس ” بی‌ پی‌ ” در مصر، تفکیک شدن روسیه، نفت و ایجاد مشکلات برای کشور‌ها به استثنای نروژ، تئوری توطئه، باخت کارتر به ریگان، فرق بین توطئه یا طرح و برنامه، روشنفکر، روشنگر – همراه شو عزیز، انسان بودن یا پسر و دختر بودن، برچسب ها: محل تولد و مذهب و باور، تفکیک جغرافیایی تاریخی‌ زمانی‌، دیدن انسان به صورت انسان – مساله آقا زاده‌ها در ایران، ثروت و مواد مخدر و بیماری‌های جنسی‌، فقر بیش از حد و غنای بیش از حد، حرکت دورانی نخبگان، ادامه بحث آقا زاده‌ها در هفته آینده

339 Responses to Monday 09.September 2013 – یاران ۱۸ شهریور , تلویزیون پارس