برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


پیشرفت تکنولوژی – علاقه ایرانیان به سرزمین ایران و ایرانی‌ بودن، خانواده مرکز، خانواده محور -گفتگو راجع به رادیو همراه رادیوی تازه تاسیس دکتر فرهنگ هلاکویی، ادامه برنامه رازها و نیازها به زودی از رادیوی جدید، گفتگوی فرهنگ هلاکویی با بیست هزار نفر روی خط رادیو و تلویزیون در طول چند سال، کتک خوردن از شوهر، کتک زدن حیوانات و کودکان و اقلیت‌های مذهبی‌ در ایران، ریشه دزدی در مغازه‌ها – پیشگویی مسائل ایران و نه پیش بینی‌ یا غیب گوئی – هفته آینده با دکتر هلاکویی و پاسخ به سوال “چه باید کرد” راجع به اوضاع ایران

18 Responses to Monday 13.January 2014 – یاران ۲۳ دی , تلویزیون پارس