برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


کودک انسانی‌، فطرت، هستی‌، وجود، ارث یا وراثت، عامل محیط، عقل و هوش، انواع هوش ها، اهمیت استفاده از ” اسید فولیک ” ویتامین ب، چندین ماه قبل از بارداری، تفاوت سازش یا سازگاری، هوش عملی‌ و هوش نظری، مشروب خوردن و گیر کردن، در گیر رابطه جنسی‌ شدن و با یک بچه روی دست ماندن، بالا نبودن بهره هوشی ایرانیان، بالا بودن بهره هوشی نژاد زرد، استراتژی، طرح، هدف، تاکتیک، سازگار یا سازشکار، استقلال، انزوا، هماهنگی‌ و همبستگی‌، اتفاقات قبل از انقلاب، امپریالیسم غرب به سرکردگی آمریکا، مارکسیست اسلامی، به سر آمدن دوران ایدئولوژی – امکانات مالی و اجازه اقامت، مراحل مهاجرت و همیشه خارجی‌ ماندن، حافظه تاریخی‌، حافظه شبکه ای، حافظه پراکنده، یادگیری زبان، حافظه کلامی، حافظه چشمی، مرتب بودن مغز، نگرانی، خشم، گناه، تقصیر، اضطراب و افسردگی، به هم ریختن سیستم با احساسات و هیجانات، کار کردن مغز با امنیت و آرامش، حافظه ملی‌، نگهداری و حفظ گذشته

17 Responses to Monday 30.September 2013 – یاران ۸ مهر , تلویزیون پارس