رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


دختر ۲۵ ساله و نشناختن خود، داشتن افسردگی در تمای اعضای خانواده – خانم ۴۲ ساله با برادر با بیماری اسکریزوفرنی یا شیزوفرنی، مساله بچه دار شدن و احتمال انتقال بیماری، افسردگی شدید همراه روان پریشی، درست بودن بچه دار شدن در ۴۲ سالگی؟ ، مساله و مشکلات زندگی‌ و پیدا نکردن مورد مناسب برای ازدواج، درست نشدن کارها با ایشاالله و ماشالله، به دنیا آوردن یک موجود و داشتن مسئولیت – درس نخواندن فرزند در صورت نبودن فشار از طرف والدین، فرمان و کنترل و تشویق و تنبیه، کاشتن کار خوب در وجود بچه، فرماندهی و ترس، تزریق دارو برای قد بلند شدن بچه ها، تاثیر ظاهر و زیبایی‌ در خوشبختی‌؟ تراشیدن ابروها در ایران، دماغ عمل کردن، سوزن زدن لب‌ها – برادر ۲۱ ساله در کانادا، درس نخواندن و رفیق بازی کردن، سخنرانی‌‌های بیهوده پدر و مادر – دختر ۱۶ ساله و مرگ پدر در ۱۰ سالگی، سوگواری نکردن، رفتن در مرحله انکار و پنهان کردن، احساس شرم و خجالت و خشم فرو خورده، وانمود کردن و دروغ و تظاهر


download


download


دختر ۲۳ ساله در کانادا، داشتن دوست پسر و رابطه جنسی‌ از نوجوانی در ایران، اشتباهت کودکانه، رها کردن دوست پسر و دنبال خواستگار‌ها رفتن، مساله ازدواج با دوست پسر پس از خراب شدن رابطه – ترس و اضطراب از گفتن حرف‌ها و سؤ تفاهم ایجاد شدن، نگران قضاوت مردم – کودک ۱۸ ماهه مضطرب در استرالیا، دور نشدن از مادر – طرز برخورد با افراد با بیماری روانی‌ از قبیل بیماری دو قطبی، نگرانی مادر برای دختر با بیماری “بای پولار” ، خطر خود کشی – مشکلات خواهر و برادر در آمریکا، خدمت برادر به خواهر و انتظارت و توقعات بعدی، بد جنسی‌ و کینه توزی خواهر، تحویل گرفتن باجناق و تحویل نگرفتن شوهر خواهر، تلف کردن عمر برای تصحیح کردن و قانع کردن دیگران، اهمّیت خفه کردن مردم و داشتن پوست کلفت، فرهنگ ایرانی‌ مبنی بر جهل، بازی کثیف بی‌ معنی‌ و ریختن خون همدیگر