رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


اشاره فرهنگ هلاکویی به وجود تنها یک صفحه رسمی‌ جدید در فیسبوک (لینک در وب سایت رسمی‌ فرهنگ هلاکویی) – شوهر خیانتکار دروغ گوی عصبانی‌ ۴۲ ساله، همسر ۴۳ ساله و کودک بیمار، نداشتن جهت و هدف و معنی‌، ” موجیم که آسودگی ما عدم ماست ، ما زنده از آنیم که آرام نگیریم ” ، وابسته بودن و درد و رنج کارهای بد شوهر را کشیدن – دختر ۳۴ ساله در ایران و مشکل برای روابط با جنس مخالف، ارتباط با پسر‌های نا مناسب – مسافرت کاری پدر از آمریکا به افغانستان و مساله دوری از فرزند ۴ ساله – تک پسر ۳۲ ساله و دنبال دختر‌های زیبا و خوش هیکل بودن، یک پسر با ۴ خواهر، شاهزاده بین خواهر ها، مشکل تکلّم پسر، مساله ازدواج و لزوم آن