رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

عذاب وجدان برای گذاشتن کودک ۶ ماهه در مهد کودک، احساس گناه و ایراد آن، باورهای غیر انسانی و مذهبی‌، مساله آوردن خدمتکار در خانه و کم شدن حرمت نفس بچه ها، فرزند خدمتکار یا فرزند پدر و مادر، مخالفت هلاکویی با مدرسه خصوصی – ناراحت بودن از سیستم عقلی و استدلالی دیگران، بحث‌های بی‌ پایه در مهمانی‌ها و طرز برخورد با آن – تغییر شرایط زندگی‌ و تغییر کشور و مهاجرت و مسائل مرتبط به آن – پدر پیر با اختلالات شخصیتی، تصمیمگیری  زن و دختران برای پدر ، ناراحتی‌ دختران از تهدید پدر پیر به رفتن به ایران و زن گرفتن و آوردن به آمریکا


download


download

خانم ۳۱ ساله، سو‌ً استفاده جنسی‌ از طرف پسر دایی در کودکی و جدی گرفته نشدن از طرف پدر و مادر، مشکلات و عفونت‌های جنسی‌ پس از ازدواج – یادگیری بهتر در شب ها، بیدار ماندن در شب ها، مشکل برای تمرکز روی چندین کار همزمان – پسر ۲۶ ساله در آمریکا، شروع کردن ولی‌ به اتمام نرساندن کارها و دلیل آن، اهمیت قاطی‌ نکردن حال و آینده – دختر ۲۸ ساله و ترس از تاریکی‌، تصور فیلمهای ترسناک هنگام خواب – تمایل به پایان خوب برای کتاب‌ها و فیلم‌ها، مثبت بودن یا ترس از منفی‌ بودن – مرد ۴۲ ساله با ترس از تصمیم گیری و اشتباه