رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


دختر ۲۳ ساله در کانادا، داشتن دوست پسر و رابطه جنسی‌ از نوجوانی در ایران، اشتباهت کودکانه، رها کردن دوست پسر و دنبال خواستگار‌ها رفتن، مساله ازدواج با دوست پسر پس از خراب شدن رابطه – ترس و اضطراب از گفتن حرف‌ها و سؤ تفاهم ایجاد شدن، نگران قضاوت مردم – کودک ۱۸ ماهه مضطرب در استرالیا، دور نشدن از مادر – طرز برخورد با افراد با بیماری روانی‌ از قبیل بیماری دو قطبی، نگرانی مادر برای دختر با بیماری “بای پولار” ، خطر خود کشی – مشکلات خواهر و برادر در آمریکا، خدمت برادر به خواهر و انتظارت و توقعات بعدی، بد جنسی‌ و کینه توزی خواهر، تحویل گرفتن باجناق و تحویل نگرفتن شوهر خواهر، تلف کردن عمر برای تصحیح کردن و قانع کردن دیگران، اهمّیت خفه کردن مردم و داشتن پوست کلفت، فرهنگ ایرانی‌ مبنی بر جهل، بازی کثیف بی‌ معنی‌ و ریختن خون همدیگر


download


download


پسر ۱۳ ساله با کمبود توجه و تمرکز و خشم و عصبانیت، جا گذاشتن وسایل در مدرسه، مفید بودن “نورو فیدبک” – رابطه پسر در آمریکا با دختر در ایران، ندادن تعهد به هم، عشق و ازدواج یا یافتن و خریدن زن و شوهر، ادامه رابطه با شک – شوهر کنترلی ۳۳ ساله و زن دروغ گوی ۳۲ ساله در نروژ با یک فرزند، تمایل مرد به طلاق – خانم ۵۶ ساله مضطرب در آمریکا، نداشتن استراحت و آرامش، حس و احساس نکردن جهان، بیشترین استفاده از وقت، داشتن نه مصرف کردن، وقت تلف نکردن – نیاز ارتباط با دیگران، نیازهای دیگر انسان، نداشتن نیاز جنسی‌، کمبود میل جنسی‌