رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

تک پسر ۹ ساله و اضطراب و ترس شدید از حشرات، برخورد نادرست معلّمین، دیدن فیلم و تشدید ترس – مسائل و سرنوشت ایران، مسائل مصر، دموکراسی، انقلاب یا اصلاحات، مساله نفت، تئوری انقلاب افزایش انتظارات – مشکلات خانواد‌گی، ضربه خوردن از فامیل، دخالت خاله در روابط دو خواهر، احساس گناه نسبت به کتک زدن خواهر در کودکی – تک پسر ۶،۵ ساله در آلمان و انتخاب مدرسه – دختر ۲۵ ساله، تردید برای تحصیل در زمینه روانشناسی‌، کار با مریض یا تحقیقات


download


downloadانتخابات اخیر ایران و تغییرات و تحولات، دموکراسی، آگاهی‌ – مساله انتخاب روان درمانگر یا تراپیست، ماجرای تمایل انسان به خوب نشدن و بیمار ماندن، ترکیب افسردگی و اضطراب، درک واقعیت و پذیرش مسئولیت، تفکیک مشکلات – پرسش راجع به کنفرانس نقش رابطه جنسی‌ در شخصیت، سه بار رابطه جنسی‌ در هفته، کمیّت یا کیفیت، شکر آب شدن رابطه زن و شوهر پس از رفتن به کنفرانس نقش رابطه جنسی‌ در شخصیت، همسر و نقش اول در زندگی‌ – کمک کردن به مرگ بیمار لا علاج، مراسم سوگواری برای مردگان و لزوم یا عدم لزوم آن، زندگی‌ کردن مانند چشم، دست از سر دیگران برداشتن، جنگیدن با رسم و رسومات