رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


پسر ۲۷ ساله، ادامه تحصیل یا کار کردن – نمره نگرفتن از استاد دانشگاه و یک سال عقب افتادن از درس – همجنسگرایی یک مساله ارثی، ژنتیکی یا شرایط، رابطه جنسی‌ در انسان و اهمیت آن، کشش جنسی‌، نظریه فروید، برخورد نادرست جوامع با رابطه جنسی‌، جامعه گرفتار و بیمار از جمله ایران – مشکل خواب در کودکان، سه نوع بچه از نظر خواب، اهمیت دخالت والدین در کار کودکان در دو جا، خون گریه کردن بچه‌ها – بیماری دو قطبی یا شیدایی و سرخوشی یا “بای پلار” و تعریف آن – دختر مجرد در ایران و دو بار حامله شدن، یک بار سقط جنین و یک بار زایمان، دادن بچه به یک خانواده دیگر پس از زایمان، دسته گل به آب دادن و ناراحتی‌ از شرایط – بردن کودک ۳ ماه به ایران برای مسافرت، حساسیت به صدا و خوردن انگشت توسط کودک


download


download


دوستی‌ دختر ۲۸ ساله با پسر ۲۹ ساله بیرون آماده از رابطه طولانی، تمایل پسر به شیک تر لباس پوشیدن دختر، مساله رابطه جنسی‌ قبل از ازدواج، لایک کردن عکس دوست دختر قبلی‌ در فیسبوک، مالکیت ذهن دیگران، داستان دو روحانی و مساله فکر و ذهن، اهمیت عریان بودن برای شناخت ازدواج، “خود خود بودن” نه بازی و سیاه بازی کردن، تست “‌ام ‌ام پی‌ آی‌” برای تشخیص شخصیت – خانم مطلقه ۳۱ ساله و دوستی‌ با پسر مجرد در شهرستان، نداشتن شهامت پسر برای گفتن مساله ازدواج به خانواده، احساس مسئولیت برای مادر و خواهر، وابستگی یا وحشت؟ – دختر ۲۵ ساله در کانادا و خیلی‌ دوست داشتن پدر و مادر، وابستگی بیمار گونه، وحشت از دیگران و تنهائی‌ – دختر ۲،۵ ساله، بچه دار شدن پدر مطلقه و نگرانی مادر از وجود خواهر ناتنی – ازدواج دوم خانم ۳۹ ساله با یک فرزند و تمایل به بچه دار شدن از شوهر دوم با لقاح مصنوعی – ۴ سال ازدواج و نداشتن رابطه جنسی‌ با شوهر فریبکار، رابطه عشقی‌ شوهر خارج از ازدواج، فریب خوردن زن از شوهر، دکترای خود فریبی


download


download


پسر ۳۰ ساله ایرانی‌ در اروپا و دوستی‌ با دختر خارجی‌ ۲۷ ساله، علاقه زیاد دختر به پسر، عشق یا وابستگی و اعتیاد، مساله ازدواج – بحث در مورد گذشته و سخت بودن فراموش کردن و فکر نکردن به گذشته، خبر داشتن از درد مردم، همدرد بودن یا انجام کار مفید، زندگی‌ در حال یا گذشته یا آینده، عادت به فکر کردن یا خیال کردن، افتخار و سرافرازی، یأس و حسرت و افسوس، زمین خوردن یا زمینگیر شدن – رسیدن به اگاهی از طریق شندیدن برنامه‌های دکتر هلاکویی، تمایل به استفاده دیگران از این آگاهی‌، کم بودن میل دیگران به یاد گرفتن و تغییر کردن، ضعیف بودن نیروی رشد در انسان، جریان آدم و حوّا، آزادی و آگاهی‌، مساله همجنس گرا‌ها و آوردن فرزند، نظر فرهنگ هلاکویی در مورد همجنس گرایی و آوردن فرزند خوانده توسط دو زن یا دو مرد


download


download


پیشرفت تکنولوژی – علاقه ایرانیان به سرزمین ایران و ایرانی‌ بودن، خانواده مرکز، خانواده محور -گفتگو راجع به رادیو همراه رادیوی تازه تاسیس دکتر فرهنگ هلاکویی، ادامه برنامه رازها و نیازها به زودی از رادیوی جدید، گفتگوی فرهنگ هلاکویی با بیست هزار نفر روی خط رادیو و تلویزیون در طول چند سال، کتک خوردن از شوهر، کتک زدن حیوانات و کودکان و اقلیت‌های مذهبی‌ در ایران، ریشه دزدی در مغازه‌ها – پیشگویی مسائل ایران و نه پیش بینی‌ یا غیب گوئی – هفته آینده با دکتر هلاکویی و پاسخ به سوال “چه باید کرد” راجع به اوضاع ایران


download


download


ترس از رها شدن و ترک شدن، ازدواج نکردن از ترس رها شدن، وحشت از تنها زندگی‌ کردن، احساس مرگ، پذیرفتن مسئولیت فکر و عقیده، آزادی انسان، سعی‌ کردن : یک دروغ، باورهای غلط، نگاه انسان‌ها به خود، خود دوستی‌، تنفر از خود، خود شیفتگی‌ – خیانت زن به شوهر، اعتراف کردن به شوهر، اعتماد نکردن دوباره مرد به زن، بخشش آدم خیانتکار بخشش واقعی یا صلاح و مصلحت – نوسانات ارز در ایران – نگران مرگ عزیزان بودن، اضطراب عصبی، اهمیت سوگواری پس از مرگ عزیزان، خشم و قهر نسبت به مردگان، دیدن عزیزان در بستر مرگ، تفاوت بین محبت و عشق و اعتیاد و وابستگی