رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


پسر ۳۰ ساله ایرانی‌ در اروپا و دوستی‌ با دختر خارجی‌ ۲۷ ساله، علاقه زیاد دختر به پسر، عشق یا وابستگی و اعتیاد، مساله ازدواج – بحث در مورد گذشته و سخت بودن فراموش کردن و فکر نکردن به گذشته، خبر داشتن از درد مردم، همدرد بودن یا انجام کار مفید، زندگی‌ در حال یا گذشته یا آینده، عادت به فکر کردن یا خیال کردن، افتخار و سرافرازی، یأس و حسرت و افسوس، زمین خوردن یا زمینگیر شدن – رسیدن به اگاهی از طریق شندیدن برنامه‌های دکتر هلاکویی، تمایل به استفاده دیگران از این آگاهی‌، کم بودن میل دیگران به یاد گرفتن و تغییر کردن، ضعیف بودن نیروی رشد در انسان، جریان آدم و حوّا، آزادی و آگاهی‌، مساله همجنس گرا‌ها و آوردن فرزند، نظر فرهنگ هلاکویی در مورد همجنس گرایی و آوردن فرزند خوانده توسط دو زن یا دو مرد


download


download


پیشرفت تکنولوژی – علاقه ایرانیان به سرزمین ایران و ایرانی‌ بودن، خانواده مرکز، خانواده محور -گفتگو راجع به رادیو همراه رادیوی تازه تاسیس دکتر فرهنگ هلاکویی، ادامه برنامه رازها و نیازها به زودی از رادیوی جدید، گفتگوی فرهنگ هلاکویی با بیست هزار نفر روی خط رادیو و تلویزیون در طول چند سال، کتک خوردن از شوهر، کتک زدن حیوانات و کودکان و اقلیت‌های مذهبی‌ در ایران، ریشه دزدی در مغازه‌ها – پیشگویی مسائل ایران و نه پیش بینی‌ یا غیب گوئی – هفته آینده با دکتر هلاکویی و پاسخ به سوال “چه باید کرد” راجع به اوضاع ایران


download


download


ترس از رها شدن و ترک شدن، ازدواج نکردن از ترس رها شدن، وحشت از تنها زندگی‌ کردن، احساس مرگ، پذیرفتن مسئولیت فکر و عقیده، آزادی انسان، سعی‌ کردن : یک دروغ، باورهای غلط، نگاه انسان‌ها به خود، خود دوستی‌، تنفر از خود، خود شیفتگی‌ – خیانت زن به شوهر، اعتراف کردن به شوهر، اعتماد نکردن دوباره مرد به زن، بخشش آدم خیانتکار بخشش واقعی یا صلاح و مصلحت – نوسانات ارز در ایران – نگران مرگ عزیزان بودن، اضطراب عصبی، اهمیت سوگواری پس از مرگ عزیزان، خشم و قهر نسبت به مردگان، دیدن عزیزان در بستر مرگ، تفاوت بین محبت و عشق و اعتیاد و وابستگی


download


download


شوهر در آمریکا با بیماری افسردگی، مشروب خوردن در مهمانی و شدید مست کردن، کتک زدن پدر زن در مهمانی، ترکیب داروی افسردگی و مشروب، تمایل زن به معذرت خواهی‌ مرد از فامیل، اختلال شخصیتی و خشم – خانم ۲۹ ساله و شوهر ۳۲ ساله، ناراضی بودن مرد از آثار سوختگی روی پوست پای زن، بهانه و نارضایتی عمومی، خوب نبودن رابطه زن با خانواده شوهر – خانم حامله ۲۹ ساله، پا به ماه بودن و تمایل به شروع تحصیلات در رشته زبان و رها کردن نوزاد – خانم ۲۹ ساله و شوهر ۳۰ ساله حساس و قهری و توقعی، تحقیقات خانواده دختر قبل از ازدواج و استخاره، نداشتن پوست روانی‌، توقع و انتظار و خشم و عصبانیت و قهر، بالا گرفتن مشکلات تنها پس از ۸ ماه ازدواج، اختلافات و طرح و حل آنها، محبت نتیجه رفتار و گفتار – نقش عرفان و فلسفه و روانشناسی‌ در خود شناسی‌، سه نوع شناخت در جهان: علمی‌ و فلسفی‌ و مذهبی‌، عقل، شناخت قواعد جهان، مغز و تغییر آن، ضمیر و ذهن و روان و رفتار، خدا و هستی‌ و انسان و عشق، تجلی‌ ظهوری، تجلی‌ صدوری، اهمیت تفکیک علم و فلسفه و مذهب و عرفان


download


download


کم بودن تمایل به رابطه جنسی‌ و دلیل آن، پسر ۹ ساله و مالیدن خود به مبل “ور رفتن به خود” ، نگرانی مادر، تغییر درسی‌ پسر در طول سال، اهل ورزش نبودن – جنگ با خود هنگام تصمیم گیری، سگ هار درونی انسان، گرگ وجود انسان، مورد سؤ استفاده جنسی‌ قرار گرفتن از طرف پسر عموی ۱۶ ساله در سنّ ۴ سالگی، اعتیاد به خود ارضایئ، نداشتن تمایل به بچه دار شدن – دختر ۲۱ ساله با والدین مطلقه، زندگی‌ با مادربزرگ و دایی با بیماری شیزوفرنی، اعتیاد به دوست پسر، وابستگی – پسر ۳۲ ساله و زندگی‌ با والدین، نداشتن شغل خاص، قاعده رشد، انتظار بیشتر از دنیا، کنار آمدن با خراب بودن دنیا، اهمیت مشغول بودن در زندگی‌ حتی بدون فایده