رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

بحث راجع به سقط جنین وا مسائل جنسی‌ در ایران، نگاه غیر علمی‌ غیر عقلی وا غیر اخلاقی‌ به انسان، موجود نر وا ماده یا انسان؟ ، نیاز وا کشش جنسی‌، هیجانات وا عدم آگاهی‌ وا حاملگی‌ وا سقط جنین، احساس درماندگی، سقط جنین یا کشتن یک انسان، ژ‌ن غالب، مصرف دارو وا الکل در دوران بارداری، پنهانکاری، نبود حمایت، وا گذاشتن آدم‌ها به حال خود، ریسک‌های سقط جنین، معاشرت جنسی‌ و سنّ مناسب برای ازدواج، وجود نداشتن غریزه در انسان، راه‌های انسان در برابر میل جنسی‌ : ارضا وا سرکوب و منع یا والایش، سائق جنسی‌ در انسان، کتاب دکتر محمد باقر هوشیار، نگاه فروید به رابطه جنسی‌ و نگاه مذهب به رابطه جنسی‌، قسمت دوم بحث را اینجا دنبال کنید


download


download

موضوع بحث با دکتر احمد کریمی‌ حکّاک : عدالت و عدالت اجتماعی ، ، مفهوم عدالت، آزادی و عدالت، مفهوم برابری و عوامل بر هم زننده، مفهوم اخلاقی‌، قانون طبیعت: قانون ظلم، نیاز فیزیکی، نیاز به امنیت و آرامش، انسان و حق اشتباه، دموکراسی و انتخابات، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی، مسیر عدالت در طول تاریخ، نقش وسایل ارتباطت جمعی و سو‌ً استفاده، جامعه ایران و محدودیت ها، نظر پرهام هلاکویی، تکامل عدالت، جامعه سر خورده و افسرده ایران، مشکلات داخل ایران و دو قطبی شدن


download


download

خانم تحصیل کرده، دو سال مهاجرت به آمریکا و پیدا کردن شغل بسیار خوب، مشکل زبان در محیط کار و نگرانی – شوهر ۲۹ ساله مضطرب، تیک عصبی، فشار دادن دندان‌ها به هم و حرکت دستها هنگام خواب، عصبی و بی‌ انضباط – مساله انتظار و توقع، امیدوار بودن، رابطه با دوستان و به هم زدن و دوباره برگشتن – پسر ۲۷ ساله در کانادا، ترک اعتیاد به مریجوانا پس از ۸ سال، روان پریشی – مساله ازدواج در دو طبقه خانواد‌گی مختلف، رابطه پسر ۳۲ ساله با خانواده سنتی‌ و دختر ۳۰ ساله حساس با خانواده سطح پائینتر