رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

پسر ۳۳ ساله درگیر در دنیای ذهن خود، حرف مردم و خونسرد بودن، سو‌ً نیّت و حسن نیّت، متهم کردن دیگران با شک، معنی‌ درک واقعیت چیست؟  – دختر ۱۸ ساله در سوئد با وسواس فکری عملی‌ و افسردگی و پارانویا، مشکلات خانوادهٔ در کودکی پس از مهاجرت – دلیل تعصب و نژاد پرستی‌ از لحاظ روانی‌ اجتماعی، باورهای غلط مذهبی‌، تبعیض جنسی‌، تبدیل کردن انسان به آلت تناسلی‌ – دوستی‌ دختر مسلمان با پسر یهودی، تمایل دختر به رابطه جدی و ازدواج و بهانه جویی پسر – حساسیت نسبت به حرف مردم و خود را مهم دانستن – دوستی‌ دختر ایرانی‌ مسلمان و پسر مکزیکی مسیحی‌ در آمریکا، مساله ازدواج و رابطه جنسی‌ قبل از ازدواج