Razha va Niazha

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


خانم ۲۶ ساله و ازدواج در سنّ کم با تصور عاشق بودن با پسر با سابقه اعتیاد، بی‌ میلی جنسی‌ شوهر، ماندن در زندگی‌ یا جدا شدن، تهید زن به کشته شدن در صورت طلاق، مشغولیت و مظلومیت و عدم مسئولیت، دادن خرج زندگی‌ از طرف مادر شوهر – عضو ارتش شاهنشاهی و فرار از آلمان به کانادا و آمریکا، خواب‌های ناگوار دیدن و اتفاقات مشابه افتادن – پسر ۲۲ ساله و مهاجرت به آمریکا، دو دل شدن پس از ۵ ماه زندگی‌ در آمریکا، زندگی‌ در خیال و توهّم، بازی در آوردن، مساله درس خواندن در آمریکا


download


download


خانم عکاس ۳۳ ساله در آمریکا و نداشتن امید برای زندگی‌، ازدواج غلط در ۲۰ سالگی برای فرار از پدر مادر افسرده و کنترلی، طلاق بعد از خیانت شوهر، ازدواج دوم و زندگی‌ با شوهر ۵۰ ساله و فرزند از ازدواج اول، نداشتن نیرو و انرژی، تنبلی، نداشتن حوصله‌‌، جنگ و مبارزه با خود، جدال داخلی‌، افسردگی، بی‌کاری، بی‌ جهت و بی‌ هدف بودن، بغض کردن و گریه کردن، سالها بازی کردن رول به عنوان تک دختر و نقش بازی کردن، ورزش و خواب و تغذیه و روابط، زنگ زدن پدر کودک از ایران و اذیت کردن دختر بچه – خانواده و برنده شدن لاتاری آمریکا در ایران، قبول نشدن پسر بزرگ، مهاجرت یا ماندن در ایران – زن ۳۷ ساله و شوهر ۳۵ ساله با دو فرزند، مساله آوردن فرزند سوم، مساله ترتیب تولّد – خانم ۲۹ ساله دیپلمه خانه نشین در آمریکا و شوهر ۳۲ ساله دانشجو در مقطع دکترا، اختلافات در زندگی‌ زناشویئ


download


download


ایران امروز، دختران فراری و آقا زاده ها، بحران نوجوانان و جوانان، خود یابی‌، خود شناسی‌، خودسازی، گمی و گیجی، مسیر رشد و تکامل، عزلت طلبی و گوشه نشینی و افسردگی، عشرت طلبی و لذت و شادی به هر هزینه ای، سه خطر: سیاست و فلسفه و مذهب، بازی‌های ذهنی‌ و خیالی و جنبه‌های عرفانی، توازن و تعادل، دختر‌ها و رفتن به سمت آزادی، پسر‌ها و لذت طلبی، سرنوشت غم انگیز، فقر و نا امیدی، رفتن به سوی لذت آنی‌، تجاوز جنسی‌ در محیط خانه، گرایش به ایجاد رابطه جنسی‌، دیدن انسان به صورت زن و مرد، شعار و شعور، نقش مذهب، وسایل ارتباط جمعی‌، درد و درمان، ثروت‌های افسانه‌ای آقا زاده‌ها در ایران، مرحله جلوه گری و نمایش، مرحله خود خواهی‌ و خواهش، “لاست اند کا نفیوز” گم و گیج، فرار از واقعیت – روانشناسی‌ مختص ایرانیان، علم: درک واقعیت جهان، اختلاف یا شباهت روان انسان در نقاط مختلف دنیا، روان و ضمیر و ذهن و مغز، تصادفات و رانندگی‌ در آمریکا و ایران، مساله آزادی انسان، علوم اجتماعی و روابط انسانی‌، خاصیت خود تباهی علوم اجتماعی و علوم انسانی‌ – غریزه، کشش‌های طبیعی، زمینه ارثی بیماری‌ها و هوش


download


download


به زور انجام دادن کار ها، لذت و درد، راه چاره، اهداف و رسیدن به آنها، سر رفتن حوصله – کودک ۲ ساله در آمریکا، صحبت به زبان ارمنی، ندانستن زبان انگلیسی‌ هنگام ورود به مهد کودک – رئیس جمهور جدید و مسائل ایران، نرخ ارز، موش و گربه بازی، حمله نظامی – خانم در آمریکا و نداشتن انگیزه و میل در زندگی‌، بچگی‌ بد، ازدواج بد، تربیت نا درست فرزند، نداشتن رابطه خوب مادری و دختری با تک فرزند ۳۰ ساله، جهان حقایق یا جهان واقعیات، غصه خوردن برای فرزند – محدوده علم، مذهب، فلسفه، طبیعت، دنیای فیزیکی‌ و مادی، عقل انسان و پرسش ها، تفکیک علم و مذهب و فلسفه، علم و عقل و واقعیت، موضوع خدا


download


download


خانم ۵۷ ساله با شوهر خود شیفته ۵۹ ساله، سالها خیانت شوهر به زن و تحمل کردن زن، تمایل زن به دانستن ریشه رفتار شوهر و جدا شدن، رابطه جنسی‌ بالاترین مرحله لذت انسانی‌، رابطه جنسی‌ از پیچیده‌ترین مسائل انسانی‌، قانون و مجازات، خصوصیات افراد خود شیفته، نداشتن تحمل انتقاد – تک پسر ۱۷ ساله در آمریکا و نداشتن تصمیم برای رشته تحصیلی‌، تکیه کلام “نمیدونم” و “نمیتونم” مخصوص نوجوانان و جوانان – خانم ۴۸ ساله مطلقه در آمریکا و نداشتن تمایل به ازدواج دوباره، ازدواج آدم عادی در شرایط عادی، طلاق به دلیل زن گرفتن شوهر در ایران – دختر مجرد افسرده ۴۸ ساله و مشکل با روانشناس در معبد، رعایت نکردن حق سکوت توسط تراپیست، مشکلات در کودکی و درگیر شدن با یک گروه در بزرگسالی، فریب خوردن و باختن زندگی‌ و از دست دادن پول، دروغ‌های افراطی، تعلق خاطر به گروه‌های افراطی