برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

آزادی


download


download

مشخصه‌های عشق، مفاهیم بیمار گونه عشق، هیچ شدن و نیست شدن و خود نبودن، عشق یک رابطه دو نفره – ایثارگری، قربانی و مظلومیت، رنج بردن و به آتیش کشیدن خود، نفی و تنفر از خود، معامله، عشق به فرزندان، عقش به جنس مخالف، عشق ذاتی ؟ ، وابستگی و عادت و اعتیاد، اشعار عاشقانه، وابستگی به خانواده و عاشق شدن؟ ، آزادی و آزاد‌گی، دنیای تفاوت، مذهب و ایدئولوژی، اعتماد و اطمینان، دروغ و حسادت، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی‌ عشق داند که در این دایره سرگردانند، ادامه بحث اینجا


download


download

بحث راجع به میل جنسی‌ در انسان، ارضا و سرکوب و منع، غریزه در حیوان، دکتر محمد باقر هوشیار، سائق در انسان، کشش پسر بچه به مادر، کشش دختر بچه به پدر، خامش شدن سیستم از ۶ تا ۱۲ سالگی کودک، زمینه جنسی‌ دختر در ۹ سالگی ؟ ، عادت ماهانه و پریود شدن و تغیرات جنسی‌ ؟ ، تمایل جنسی‌، خود ارضایی و تخلیه سیستم، کشش جنسی‌، سرکوب میل جنسی‌ به دلیل گناه بودن آن ؟ ، خشم و قهر و حسادت و رقابت و غیبت و تهمت و فحش ناموسی و افطرا از مشخص‌های جامعه خشمگین، بهره برداری از زن، اختلالات شخصیتی، والایش میل جنسی‌، بحث فروید، عشق، آزادی و بی‌ بند و باری، سرکوب میل جنسی‌ و خطر رشد تخیلات خطرناک، تجاوز و استفاده و نیش زدن، زود ارضا شدن، محرومیت و تنفر، همخوابه شدن با همه در ذهن و خیال، پخش صدای کودکی که زن می‌خواهد

قسمت اول بحث را اینجا بشنوید


download


download

موضوع بحث با دکتر احمد کریمی‌ حکّاک : عدالت و عدالت اجتماعی ، ، مفهوم عدالت، آزادی و عدالت، مفهوم برابری و عوامل بر هم زننده، مفهوم اخلاقی‌، قانون طبیعت: قانون ظلم، نیاز فیزیکی، نیاز به امنیت و آرامش، انسان و حق اشتباه، دموکراسی و انتخابات، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی، مسیر عدالت در طول تاریخ، نقش وسایل ارتباطت جمعی و سو‌ً استفاده، جامعه ایران و محدودیت ها، نظر پرهام هلاکویی، تکامل عدالت، جامعه سر خورده و افسرده ایران، مشکلات داخل ایران و دو قطبی شدن


download


download

ترانه “هپی” و دستگیری جوانان در ایران به دلیل شادی، مصاحبه با فرهنگ هلاکویی مورد شادی و خوشحالی‌، انسان سالم : متعادل تکاملی، فواید خنده و شادی، آغازگری و خلاقیت و رشد، پرّ پرواز با شادی، موسیقی و ورزش، خنده درمانی، اثرات منفی‌ غم و اندوه، شادی و خوشبختی‌ و بهزیستی، توقف فیلمبرداری با کارگردانی تهمینه میلانی در تخت جمشید، نقش سیستم‌های حکومتی در سلامت و سعادت مردم


download


download

موضوع بحث : موافقت یا مخالفت با اعدام، آمار ایران و آمار آمریکا، سنت زندان بانی‌ در آمریکا، هزینه نگهداری مجرمین در زندان‌ها در آمریکا، شرایط روانی‌ و ارثی افراد و تبدیل شدن آنها به تفاله در اجتماع، ادامه بحث در هفته آینده در تلویزیون اندیشه