برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

آزادی


download


download


افکار عمومی در آمریکا، رهبری یا مدیریت، مساله جنگ در سوریه – سالگرد وفات نور الدین ثابت ایمانی‌، آقای خبر، خوش صدا و خوش قلب – شرکت نفت انگلیس ” بی‌ پی‌ ” در مصر، تفکیک شدن روسیه، نفت و ایجاد مشکلات برای کشور‌ها به استثنای نروژ، تئوری توطئه، باخت کارتر به ریگان، فرق بین توطئه یا طرح و برنامه، روشنفکر، روشنگر – همراه شو عزیز، انسان بودن یا پسر و دختر بودن، برچسب ها: محل تولد و مذهب و باور، تفکیک جغرافیایی تاریخی‌ زمانی‌، دیدن انسان به صورت انسان – مساله آقا زاده‌ها در ایران، ثروت و مواد مخدر و بیماری‌های جنسی‌، فقر بیش از حد و غنای بیش از حد، حرکت دورانی نخبگان، ادامه بحث آقا زاده‌ها در هفته آینده


download


download


ماجرای سینما رکس از دیدگاه فرهنگ هلاکویی، مراحل شش گانه انقلاب، سوختگی از بدترین انواع مرگ، ماجرای یازده سپتامبر، آزادی، آگاهی‌، امنیت، انتخابات، دموکراسی، لیبرالیسم، کشور‌های اروپای شمالی و مساله سیاست و قدرت – مساله خالکوبی از دیدگاه فرهنگ هلاکویی، رفتار جمعی، مد اجتماعی، هوس اجتماعی، شیدایی اجتماعی، جنون اجتماعی، انتخاب لباس، کفش‌های ۱۵-۲۰ سانتی خانم‌ها و نظر فرهنگ هلاکویی، شکل عنکبوت روی بدن، خالکوبی و جلب توجه، زمینه‌های مازوخیستی، نیاز انسان به توجه، زمینه جنسی‌ و قدرتی‌ خالکوبی، تصور انسان راجع به خود، بزرگتر دیدن خود، کوچکتر دیدن خود، به کمال نرسیدن انسان


download


downloadمساله نگرانی، آزادی و علم و عقل و واقعیت، آرامش مغز، مساله ترس و وحشت از مرگ، وحشت از زندگی‌ بعد از مرگ، مساله خود شناسی‌، چرایی احساسات و چرایی رفتار – پسر ۲۸ ساله خجالتی با عقب ماندگی ذهنی‌ و بیماری صرع، نیاز مادر به بوسیدن فرزند و وابستگی، ترس پسر از تنهائی‌ – همجنس گرائی، رابطه جنسی‌ میان دو زن یا دو مرد، همانند سازی پسر با مادر، تجاوز جنسی‌ – نقش مادری برای شوهر، نقش همسری برای شوهر، رفتار بد با همسر در برابر دیگران، نگران و کنترل کننده و فرمان دهنده، حریم و حقوق و حرمت دیگران، اهمیت تعلیم و تربیت و پرورش کودکان، کره جنوبی و موفقیت در این زمینه