برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

اجتماعی


download


download


ماجرای سینما رکس از دیدگاه فرهنگ هلاکویی، مراحل شش گانه انقلاب، سوختگی از بدترین انواع مرگ، ماجرای یازده سپتامبر، آزادی، آگاهی‌، امنیت، انتخابات، دموکراسی، لیبرالیسم، کشور‌های اروپای شمالی و مساله سیاست و قدرت – مساله خالکوبی از دیدگاه فرهنگ هلاکویی، رفتار جمعی، مد اجتماعی، هوس اجتماعی، شیدایی اجتماعی، جنون اجتماعی، انتخاب لباس، کفش‌های ۱۵-۲۰ سانتی خانم‌ها و نظر فرهنگ هلاکویی، شکل عنکبوت روی بدن، خالکوبی و جلب توجه، زمینه‌های مازوخیستی، نیاز انسان به توجه، زمینه جنسی‌ و قدرتی‌ خالکوبی، تصور انسان راجع به خود، بزرگتر دیدن خود، کوچکتر دیدن خود، به کمال نرسیدن انسان


download


downloadخواهر با آسیب روانی‌ و مشکل تکلم و فراموشی، بیماری یا بازی و فریب کاری – پسر ۱۳ ساله با کمبود توجه و تمرکز، مصرف داروی ریتالین – دختر ۳۰ ساله و مشکل حافظه، فراموش کردن رفتار خود و گفتار دیگران، ذهن نگران وسواسی – پسر ۳۱ ساله و بی‌ تفاوت نبودن به مسائل ایران، دلسوزی برای مملکت و آینده ایران – پسر ۱۲ ساله در ایران و تصور پیش آمدن اتفاقات بد برای خود – خانم مطلقه ۳۲ ساله و دوستی‌ با پسر ۴۰ ساله، صادق نبودن و دروغ گویی پسر، تمایل زن به عوض شدن دوست پسر، دلیل روانی‌ برخورد پسر برای خراب کردن رابطه با وجود علاقه به زن – دختر ۲۵ ساله با لیسانس روانشناسی‌ و شک برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی‌ در آمریکا با توجه به خارجی‌ بودن و لهجه داشتن، کمال پرستی‌ و بهترین بودن، ملموس و آشکار بودن نتیجه کار در شغل روانشناسی‌ یا شغل‌های دیگر، مردد بودن در تصمیم گیری


download


download

تک پسر ۹ ساله و اضطراب و ترس شدید از حشرات، برخورد نادرست معلّمین، دیدن فیلم و تشدید ترس – مسائل و سرنوشت ایران، مسائل مصر، دموکراسی، انقلاب یا اصلاحات، مساله نفت، تئوری انقلاب افزایش انتظارات – مشکلات خانواد‌گی، ضربه خوردن از فامیل، دخالت خاله در روابط دو خواهر، احساس گناه نسبت به کتک زدن خواهر در کودکی – تک پسر ۶،۵ ساله در آلمان و انتخاب مدرسه – دختر ۲۵ ساله، تردید برای تحصیل در زمینه روانشناسی‌، کار با مریض یا تحقیقات


download


downloadانتخابات اخیر ایران و تغییرات و تحولات، دموکراسی، آگاهی‌ – مساله انتخاب روان درمانگر یا تراپیست، ماجرای تمایل انسان به خوب نشدن و بیمار ماندن، ترکیب افسردگی و اضطراب، درک واقعیت و پذیرش مسئولیت، تفکیک مشکلات – پرسش راجع به کنفرانس نقش رابطه جنسی‌ در شخصیت، سه بار رابطه جنسی‌ در هفته، کمیّت یا کیفیت، شکر آب شدن رابطه زن و شوهر پس از رفتن به کنفرانس نقش رابطه جنسی‌ در شخصیت، همسر و نقش اول در زندگی‌ – کمک کردن به مرگ بیمار لا علاج، مراسم سوگواری برای مردگان و لزوم یا عدم لزوم آن، زندگی‌ کردن مانند چشم، دست از سر دیگران برداشتن، جنگیدن با رسم و رسومات