برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

استقلال


download


download

ادامه بحث نشانه‌‌های عشق – ایثار، استقلال، آزادی و آزاد‌گی، مسئولیت و تعهد – برادری، برابری، بردباری، بهزیستی – تقلیب و دگرگونی با عشق، شعر مولانا – کنترل و مالکیت، عشق در یک نگاه، خالی‌ بودن و پر شدن با دیگری، عشق دوپامینی –  حال ویژه و استثنائ و منحصر به فرد، ترشح غدد – عشق بزرگان ما در گذشته، ادامه بحث در برنامه بعدی


download


download


کودک انسانی‌، فطرت، هستی‌، وجود، ارث یا وراثت، عامل محیط، عقل و هوش، انواع هوش ها، اهمیت استفاده از ” اسید فولیک ” ویتامین ب، چندین ماه قبل از بارداری، تفاوت سازش یا سازگاری، هوش عملی‌ و هوش نظری، مشروب خوردن و گیر کردن، در گیر رابطه جنسی‌ شدن و با یک بچه روی دست ماندن، بالا نبودن بهره هوشی ایرانیان، بالا بودن بهره هوشی نژاد زرد، استراتژی، طرح، هدف، تاکتیک، سازگار یا سازشکار، استقلال، انزوا، هماهنگی‌ و همبستگی‌، اتفاقات قبل از انقلاب، امپریالیسم غرب به سرکردگی آمریکا، مارکسیست اسلامی، به سر آمدن دوران ایدئولوژی – امکانات مالی و اجازه اقامت، مراحل مهاجرت و همیشه خارجی‌ ماندن، حافظه تاریخی‌، حافظه شبکه ای، حافظه پراکنده، یادگیری زبان، حافظه کلامی، حافظه چشمی، مرتب بودن مغز، نگرانی، خشم، گناه، تقصیر، اضطراب و افسردگی، به هم ریختن سیستم با احساسات و هیجانات، کار کردن مغز با امنیت و آرامش، حافظه ملی‌، نگهداری و حفظ گذشته


download


download


افکار عمومی در آمریکا، رهبری یا مدیریت، مساله جنگ در سوریه – سالگرد وفات نور الدین ثابت ایمانی‌، آقای خبر، خوش صدا و خوش قلب – شرکت نفت انگلیس ” بی‌ پی‌ ” در مصر، تفکیک شدن روسیه، نفت و ایجاد مشکلات برای کشور‌ها به استثنای نروژ، تئوری توطئه، باخت کارتر به ریگان، فرق بین توطئه یا طرح و برنامه، روشنفکر، روشنگر – همراه شو عزیز، انسان بودن یا پسر و دختر بودن، برچسب ها: محل تولد و مذهب و باور، تفکیک جغرافیایی تاریخی‌ زمانی‌، دیدن انسان به صورت انسان – مساله آقا زاده‌ها در ایران، ثروت و مواد مخدر و بیماری‌های جنسی‌، فقر بیش از حد و غنای بیش از حد، حرکت دورانی نخبگان، ادامه بحث آقا زاده‌ها در هفته آینده