برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

تحصیل


download


download



خواهر با آسیب روانی‌ و مشکل تکلم و فراموشی، بیماری یا بازی و فریب کاری – پسر ۱۳ ساله با کمبود توجه و تمرکز، مصرف داروی ریتالین – دختر ۳۰ ساله و مشکل حافظه، فراموش کردن رفتار خود و گفتار دیگران، ذهن نگران وسواسی – پسر ۳۱ ساله و بی‌ تفاوت نبودن به مسائل ایران، دلسوزی برای مملکت و آینده ایران – پسر ۱۲ ساله در ایران و تصور پیش آمدن اتفاقات بد برای خود – خانم مطلقه ۳۲ ساله و دوستی‌ با پسر ۴۰ ساله، صادق نبودن و دروغ گویی پسر، تمایل زن به عوض شدن دوست پسر، دلیل روانی‌ برخورد پسر برای خراب کردن رابطه با وجود علاقه به زن – دختر ۲۵ ساله با لیسانس روانشناسی‌ و شک برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی‌ در آمریکا با توجه به خارجی‌ بودن و لهجه داشتن، کمال پرستی‌ و بهترین بودن، ملموس و آشکار بودن نتیجه کار در شغل روانشناسی‌ یا شغل‌های دیگر، مردد بودن در تصمیم گیری


download


download

تک پسر ۹ ساله و اضطراب و ترس شدید از حشرات، برخورد نادرست معلّمین، دیدن فیلم و تشدید ترس – مسائل و سرنوشت ایران، مسائل مصر، دموکراسی، انقلاب یا اصلاحات، مساله نفت، تئوری انقلاب افزایش انتظارات – مشکلات خانواد‌گی، ضربه خوردن از فامیل، دخالت خاله در روابط دو خواهر، احساس گناه نسبت به کتک زدن خواهر در کودکی – تک پسر ۶،۵ ساله در آلمان و انتخاب مدرسه – دختر ۲۵ ساله، تردید برای تحصیل در زمینه روانشناسی‌، کار با مریض یا تحقیقات


download

download

فکر کردن به افراد پس از اتمام رابطه‌ها و ریشه در مسائل کودکی، مراحل روابط کودک تا هشت سالگی و دوازده سالگی، وابستگی، عادت، اعتیاد، بریدن بند ناف روانی‌، جدایی و رهایی، دوازده تا هیجده سالگی مرحله استقلال، هجده تا بیست و دو سالگی مرحله همبستگی‌، احتیاج یا اشتیاق، انسان امروز و فردا، رشد عقلی و علمی‌، اخلاق و عشق، منتظر و مضطرب – مشکلات در دانشگاه برای نمره و رفتن به ترم بالاتر – فوت ناگهانی شوهر بر اثر سکته و خشم و اضطراب فرزند، پنهان کردن غم یا حرف زدن در مورد واقعیت – مساله حرف مردم پس از مرگ عزیزان و مساله واقعیت – مشکلات با فرزندان در کانادا، بی‌کاری و کمک نکردن به مادر در خرج خانه