برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

تلویزیون اندیشه


download


download

پسر ۸ ساله عصبانی‌ با توهّم و شک، گوش به حرف ندادن، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی‌ – عقل و رشد عقلی، راه‌های کمک کردن به عقل برای کار کردن بیشتر و بهتر، اهمیت ریاضی و فیزیک و هندسه و اقتصاد – دختر ۱۶ ساله با مشکل افسردگی، مراجعه نکردن به روانشناس، مدت شیر مادر برای کودکان – پسر ۱۹ ماهه و شب دیر خوابیدن – تک پسر ۱۸ ساله و فکر نکردن به درس و آینده، مشکل برای برنامه ریزی، نتوانستن یا نخواستن؟ – ماه آوریل ماه گفتگو دربارهٔ موضوع آزادی در برنامه‌های رادیو همراه، که میتوانید آنلاین بشنوید