برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

رادیو همراه


download


download

تشخیص بیماری‌های روانی‌، الگو‌های رفتاری، مسائل ارثی، دختر ۳۵ ساله با سابقه “بای پلار” و افسردگی – زوج در سیدنی استرالیا و مشکلات زن با مادر شوهر، خوشی‌ با فلاکت – پسر ۲۶ ساله دل مشغول به خود – مرد کاسب ۵۲ ساله خانه نشین، مشکل برای بیرون رفتن از خانه، اضطراب محیطی‌، ترک تریاک، بی‌ حوصله و خسته، مشکل برای حمام رفتن، بی‌کاری : بدترین کار دنیا، بازی “نمیدونم و نمیتونم” پس ولم کن ! ، رفیق همه بودن و رفیق خود نبودن