برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

رادیو همراه


download


download

پسر ۳۰ ساله با مشکل وسواس رفتاری و وسواس فکری، چشم شوری، چشم زخم، مسری بودن اضطراب و نگرانی، بیماریهای روان تنی، عطسه و صبر کردن، سیستم احساسی‌ انسان، سیستم تکراری حسی، مساله آزادی انسان، تکرار و اجبار و پیروی کورکورانه، جلو زدن انسان از طبیعت فقط در یک مورد – مرد ۳۰ ساله و همسر ۳۰ ساله خشمگین و عصبانی‌ و افسرده، خشم شدید و زدن خود و شوهر، انتظار و توقع و از پا در آمدن، دنیا طبق میل و انتظار ما؟ ، دنیای کن و فساد – قاطی‌ کردن جدی و شوخی‌ با هم، خشم تلطیف شده – خانم ۲۷ ساله با بیماری سنگین و مرگ چندین نفر از خانواده شوهر در تصادف، هراس از مرگ و نگرانی برای بازگشت بیماری، تمام شدن این دنیا؟ اصل تکامل


download


download

نامزدی پسر ۳۰ ساله بیرون گرا با دختر ۲۶ ساله درون گرا در مونترال‌، شروع مشکلات – پسر ۳۲ ساله و یک سال تراپی رفتن و ناراضی بودن از تراپیست در لوس انجلس – سخت شدن ازدواج در دنیای امروز برای دخترها، منتظر خواستگار ماندن یا دنبال شوهر گشتن، مسائل جامعه سنتی ایران و دوگانگی، جنگ میان سنت و مدرنیته و فدا شدن یک عده، وابسته و بدبخت و گرفتار، استقلال و آزادی و خود کفایی، زندگی‌ را بر باد دادن به خاطر خانواده، جامعه بسته و وابسته، رنج دادن و رنج بردن، رعایت حال خانواده تا چه حد؟ ، رابطه سالم با اطرافیان – مسافرت به ایران با کودک ۶ ماهه و فایده یا ضرر آن؟ ، بردن به مسافرت از ۲،۵ سالگی به بعد – بردن پدر ۹۴ ساله بیمار خسیس به بانک برای گرفتن درائی و دادن خرج آسایشگاه، جنگ خواهر برادرها