برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

رادیو همراه


download


download

عذاب وجدان برای گذاشتن کودک ۶ ماهه در مهد کودک، احساس گناه و ایراد آن، باورهای غیر انسانی و مذهبی‌، مساله آوردن خدمتکار در خانه و کم شدن حرمت نفس بچه ها، فرزند خدمتکار یا فرزند پدر و مادر، مخالفت هلاکویی با مدرسه خصوصی – ناراحت بودن از سیستم عقلی و استدلالی دیگران، بحث‌های بی‌ پایه در مهمانی‌ها و طرز برخورد با آن – تغییر شرایط زندگی‌ و تغییر کشور و مهاجرت و مسائل مرتبط به آن – پدر پیر با اختلالات شخصیتی، تصمیمگیری  زن و دختران برای پدر ، ناراحتی‌ دختران از تهدید پدر پیر به رفتن به ایران و زن گرفتن و آوردن به آمریکا