برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

رادیو همراه


download


download

خانم ۳۱ ساله، سو‌ً استفاده جنسی‌ از طرف پسر دایی در کودکی و جدی گرفته نشدن از طرف پدر و مادر، مشکلات و عفونت‌های جنسی‌ پس از ازدواج – یادگیری بهتر در شب ها، بیدار ماندن در شب ها، مشکل برای تمرکز روی چندین کار همزمان – پسر ۲۶ ساله در آمریکا، شروع کردن ولی‌ به اتمام نرساندن کارها و دلیل آن، اهمیت قاطی‌ نکردن حال و آینده – دختر ۲۸ ساله و ترس از تاریکی‌، تصور فیلمهای ترسناک هنگام خواب – تمایل به پایان خوب برای کتاب‌ها و فیلم‌ها، مثبت بودن یا ترس از منفی‌ بودن – مرد ۴۲ ساله با ترس از تصمیم گیری و اشتباه