برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

دکتر علی‌ نیری


download


download

اولین برنامه دانش، بینش و نگرش با دکتر هلاکویی و دکتر علی‌ نیری – مفهوم دانش، طریقه به کار گرفتن دانش، طرز نگرش به دانسته ها، مفهوم علم، علم و شبه علم، مشاهدات علمی‌ و خطا، تئوری احتمالات، انرژی مثبت: انرژی دافعه، انرژی منفی‌: انرژی جاذبه ! ، واقعیت عینی، واقعیت ذهنی‌، درک واقعیت‌های بیرونی، عینیت و ذهنیت، اهمیت درک واقعیت در زندگی‌


download


download

بحث هویت مذهبی‌ و هویت دینی برای کودکان، مذهب و فرهنگ، نقل قول از بزرگان در اینترنت و فیسبوک، نظر انیشتن در مورد خدا و دین یهودی و قوم یهود، خدا و روح، تضاد و تناقض دین، داستان‌های کودکانه، شستشوی مغزی بچه‌ها و گرفتاری، ذهن خالی‌ و افراطی، تمایلات و گرایشات تند مذهبی، خشم و ترس و اندوه و انتقام،  مدارس خصوصی مذهبی‌ و قربانی ساختن از بچه ها، ۹۰ در صد پیروان مذاهب و حتی یک بار نخواندن کامل کتاب مقدس مذهب خود، اهمیت پاسخ به کودکان هنگام پرسش در مورد مسائل جنسی‌، سریال‌های بی‌ محتوای ترکیه‌ای در ایران، جهل و نادانی و مذهب، باورها و اعتقادات پر از تضاد و تناقض، دخالت نیرو‌های پنهان در زندگی‌؟ ، آسیب‌های کودکی و استدلال‌های غلط در بزرگسالی