برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

دکتر علی‌ نیری


download


download


گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی‌ نیری در مورد نظریات استیون هاوکینگ و وجود یا عدم وجود خدا ، بحث کوتاهی در ابتدای برنامه راجع به دختر افغانی که به جرم پاره کردن کتاب سوزانده شد

عکس نوه‌‌های زیبای فرامرز فروزنده در ابتدی برنامه


download


download

موضوع بحث : علم، اصالت علم، عقل، خرد گرایی – ایراد یک بیننده از بد اخلاق بودن دکتر هلاکویی نسبت به شنونده‌ها و بیننده‌ها و پاسخ ایشان – درک و کشف جهان با علم، نقل قولی‌ از چارلز داروین و استیون هاوکینز، کار خدا و کار شیطان، قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر، بحث آمار، تناقض گوئی ناباوران به علم، شفا دادن با تربت و زمزم، ناقص بودن علم