برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

فرامرز فروزنده

1 2 3 7


download


download


دکتر هلاکویی و دکتر نیری و پاسخ به سوالات بینندگان، خدا و بی‌ نهایت، عدم و نیستی‌، ادیان و اخترات و اکتشافات، استدلال در حد دبستان و معلم دینی، تناقض بین عادل بودن و ظالم بودن خدا، عشق، اجرای عدالت، عالم قبل و عالم بعد، شک کردن به باورها و اعتقادات، دنیای علم و شور و هیجان، عقل فراگیر در عالم هستی‌، شعور کیهانی، عقل کلّ، دانای مطلق، اصل وحدت در جهان، فرهنگ و مذهب، دنیای تخیلات، خرج روح از بدن ” اوت آاو بادی اکسپرینس ” ، تصور و توهّم


download


download

بحث هویت مذهبی‌ و هویت دینی برای کودکان، مذهب و فرهنگ، نقل قول از بزرگان در اینترنت و فیسبوک، نظر انیشتن در مورد خدا و دین یهودی و قوم یهود، خدا و روح، تضاد و تناقض دین، داستان‌های کودکانه، شستشوی مغزی بچه‌ها و گرفتاری، ذهن خالی‌ و افراطی، تمایلات و گرایشات تند مذهبی، خشم و ترس و اندوه و انتقام،  مدارس خصوصی مذهبی‌ و قربانی ساختن از بچه ها، ۹۰ در صد پیروان مذاهب و حتی یک بار نخواندن کامل کتاب مقدس مذهب خود، اهمیت پاسخ به کودکان هنگام پرسش در مورد مسائل جنسی‌، سریال‌های بی‌ محتوای ترکیه‌ای در ایران، جهل و نادانی و مذهب، باورها و اعتقادات پر از تضاد و تناقض، دخالت نیرو‌های پنهان در زندگی‌؟ ، آسیب‌های کودکی و استدلال‌های غلط در بزرگسالی

1 2 3 7