برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

مذهب


download


download


خانم ۵۰ ساله در انگلستان و شوهر انگلیسی‌ ۵۵ ساله، گم شدن لباس‌های زیر زن، علاقه شوهر به زن بودن و پوشیدن لباس‌های زنانه، داشتن رابطه جنسی‌ مرد با مرد‌های دیگر، بودن مرد با پنج مرد مختلف در یک هفته، تنوع پرستی‌ جنسی‌، بای سکشوال، همو سکشوال، نقل مکان مرد به استرالیا، شک زن برای طلاق به دلیل علاقه به مرد – نیاز فیزیکی‌ و روانی‌ و اجتماعی، بحث خدا، باور مردم و برداشت عمومی، باور و اعتقاد، علم و واقعیت، اثبات یا رد و نفی خدا، خدای انسان گونه، انسان خدا گونه، مساله لذت و شادی در زندگی‌، حظّ و کیف و خوشبختی‌، سلامت فیزیکی‌ و روانی‌، مسیر رشد و تکامل – صحبت‌های رئیس جمهور جدید ایران در سازمان بین الملل، آزادی، عدالت، بردباری و شکیبایی، خشونت، سنگسار و اعدام و شلاق، افراط گرایی، حذف رشته‌ها در دانشگاه، تحصیل دختران، انتخاب مذهب، دموکراسی، حکومت مردم بر مردم – روانشناسی‌ مثبت، بحث علمی‌ فلسفی‌، تفکیک و تایید، گروه‌های مختلف با اهداف اقتصادی، خدمت سربازی و آموزش، وارد شدن به گروه ها


download


download


مسائل ایران، انرژی هسته‌ای و بمب، اصل برابری و عدالت، خرید وقت – بودن یا نبودن پروردگار ، رد یا اثبات وجود خدا، باور یا دلیل و استدلال، خود فریبی و دگر فریبی، علم و پاسخ گویی به همه نیازهای فیزیکی‌ و مادی انسان، علم چیست؟ ، فلسفه چیست؟ ، جهان مادی، روح، نیاز‌های روحانی، سیستم علمی‌ فلسفی‌ مذهبی‌ – دوازده سال زندگی‌ در اروپا و تمایل به بازگشت به ایران، مهاجرت، احساس غربت کردن و خارجی‌ ماندن – دختر ۲۶ ساله، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، مهاجرت به آمریکا و انتخاب دانشگاه، “مستر” و “پی‌ اچ‌ دی” ، آشنایی با دانشجوی دکترا و مسائل با دوست پسر پرخاشگر و فریبکار


download


download


ایران امروز، دختران فراری و آقا زاده ها، بحران نوجوانان و جوانان، خود یابی‌، خود شناسی‌، خودسازی، گمی و گیجی، مسیر رشد و تکامل، عزلت طلبی و گوشه نشینی و افسردگی، عشرت طلبی و لذت و شادی به هر هزینه ای، سه خطر: سیاست و فلسفه و مذهب، بازی‌های ذهنی‌ و خیالی و جنبه‌های عرفانی، توازن و تعادل، دختر‌ها و رفتن به سمت آزادی، پسر‌ها و لذت طلبی، سرنوشت غم انگیز، فقر و نا امیدی، رفتن به سوی لذت آنی‌، تجاوز جنسی‌ در محیط خانه، گرایش به ایجاد رابطه جنسی‌، دیدن انسان به صورت زن و مرد، شعار و شعور، نقش مذهب، وسایل ارتباط جمعی‌، درد و درمان، ثروت‌های افسانه‌ای آقا زاده‌ها در ایران، مرحله جلوه گری و نمایش، مرحله خود خواهی‌ و خواهش، “لاست اند کا نفیوز” گم و گیج، فرار از واقعیت – روانشناسی‌ مختص ایرانیان، علم: درک واقعیت جهان، اختلاف یا شباهت روان انسان در نقاط مختلف دنیا، روان و ضمیر و ذهن و مغز، تصادفات و رانندگی‌ در آمریکا و ایران، مساله آزادی انسان، علوم اجتماعی و روابط انسانی‌، خاصیت خود تباهی علوم اجتماعی و علوم انسانی‌ – غریزه، کشش‌های طبیعی، زمینه ارثی بیماری‌ها و هوش


download


download


به زور انجام دادن کار ها، لذت و درد، راه چاره، اهداف و رسیدن به آنها، سر رفتن حوصله – کودک ۲ ساله در آمریکا، صحبت به زبان ارمنی، ندانستن زبان انگلیسی‌ هنگام ورود به مهد کودک – رئیس جمهور جدید و مسائل ایران، نرخ ارز، موش و گربه بازی، حمله نظامی – خانم در آمریکا و نداشتن انگیزه و میل در زندگی‌، بچگی‌ بد، ازدواج بد، تربیت نا درست فرزند، نداشتن رابطه خوب مادری و دختری با تک فرزند ۳۰ ساله، جهان حقایق یا جهان واقعیات، غصه خوردن برای فرزند – محدوده علم، مذهب، فلسفه، طبیعت، دنیای فیزیکی‌ و مادی، عقل انسان و پرسش ها، تفکیک علم و مذهب و فلسفه، علم و عقل و واقعیت، موضوع خدا


download


download


خانم ۵۷ ساله با شوهر خود شیفته ۵۹ ساله، سالها خیانت شوهر به زن و تحمل کردن زن، تمایل زن به دانستن ریشه رفتار شوهر و جدا شدن، رابطه جنسی‌ بالاترین مرحله لذت انسانی‌، رابطه جنسی‌ از پیچیده‌ترین مسائل انسانی‌، قانون و مجازات، خصوصیات افراد خود شیفته، نداشتن تحمل انتقاد – تک پسر ۱۷ ساله در آمریکا و نداشتن تصمیم برای رشته تحصیلی‌، تکیه کلام “نمیدونم” و “نمیتونم” مخصوص نوجوانان و جوانان – خانم ۴۸ ساله مطلقه در آمریکا و نداشتن تمایل به ازدواج دوباره، ازدواج آدم عادی در شرایط عادی، طلاق به دلیل زن گرفتن شوهر در ایران – دختر مجرد افسرده ۴۸ ساله و مشکل با روانشناس در معبد، رعایت نکردن حق سکوت توسط تراپیست، مشکلات در کودکی و درگیر شدن با یک گروه در بزرگسالی، فریب خوردن و باختن زندگی‌ و از دست دادن پول، دروغ‌های افراطی، تعلق خاطر به گروه‌های افراطی