برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

مذهب


download


download


گفتگو با فرهنگ هلاکویی راجع به موضوع صیغه در ایران، برده داری مدرن، مفهوم آزادی، زنان روسپی، رابطه دو انسان با هم، قرار داد ازدواج یا قرارداد خرید ملک و ماشین، همخوابه شدن مادر و دختر و خواهر با یک مرد به صورت صیغه، سفسطه، تنزل انسان، درگیر کردن جوانها، کودکان به وجود آمده از صیغه، درگیر جرم و جنایت شدن، درگیر مشروب و مواد مخدر شدن، سه اعتیاد مثبت: کار و تحصیل و مذهب، نابود کردن جامعه، اهمیت پنهان کردن رابطه جنسی‌ از کودکان، رابطه جنسی‌، سنگسار، خیانت، صیغه، تضاد و تناقض، نهاد خانواده، خانه‌های عشق در شوروی سابق، حمایت از خانواده، موضوع محبت و عشق، کودکان و مساله رابطه جنسی‌، خاموشی جنسی‌ از هفت سالگی، بیماری‌های جنسی‌، حاملگی‌، صیغه و زنا و روسپیگری، خرید و فروش بدن، قیمت استفاده از بدن انسان، اهمیت خانواده برای جامعه


download


download


افکار عمومی در آمریکا، رهبری یا مدیریت، مساله جنگ در سوریه – سالگرد وفات نور الدین ثابت ایمانی‌، آقای خبر، خوش صدا و خوش قلب – شرکت نفت انگلیس ” بی‌ پی‌ ” در مصر، تفکیک شدن روسیه، نفت و ایجاد مشکلات برای کشور‌ها به استثنای نروژ، تئوری توطئه، باخت کارتر به ریگان، فرق بین توطئه یا طرح و برنامه، روشنفکر، روشنگر – همراه شو عزیز، انسان بودن یا پسر و دختر بودن، برچسب ها: محل تولد و مذهب و باور، تفکیک جغرافیایی تاریخی‌ زمانی‌، دیدن انسان به صورت انسان – مساله آقا زاده‌ها در ایران، ثروت و مواد مخدر و بیماری‌های جنسی‌، فقر بیش از حد و غنای بیش از حد، حرکت دورانی نخبگان، ادامه بحث آقا زاده‌ها در هفته آینده


download


download


رابطه پسر وسواسی ۳۱ ساله و دختر ۳۳ ساله، اختلاف نظر با هم، مساله قضا و قدر و سرنوشت، زیاد رفتن دختر سر مزار پدر متوفی، زیارت اهل قبور، باور‌ها و اعتقادات – پسر ۳ ساله و نداشتن تمایل به مهد کودک، اذیت شدن در مهد کودک، آشنا شدن بچه‌ها با واقعیت دنیای امروز، اضطراب جدایی، ترس از مدرسه، رنج کشیدن بچه یا حقّه بازی بچه – خانم ۳۷ ساله با فوق لیسانس، ادامه تحصیل یا کار کردن در آمریکا، حساسیت و لطافت، گریه کردن، مساله عدالت، دختر در ایران و مساله تبعیض، جمع شدن اشک در چشم فرهنگ هلاکویی پس از شنیدن سخنان مارتین لوتر کینگ و اوباما – دختر ۶ ساله مضطرب ترسو در استرالیا، پدر و مادر وسواسی و مضطرب، دیر فرستادن کودک به مهد کودک، دو قلو‌های اضطراب و استرس، ترس کودک برای تنها خوابیدن، احتمال آسیب به برادر ۱۴ ساله به دلیل توجه والدین به فرزند کوچک


download


download


تمایل زن به مهاجرت به ایران با بچه‌ها و رها کردن شهر منزوی در خارج از ایران – محتاط بودن مرد برای نزدیک شدن به زنان، رابطه زن و مرد، ماجرای رابطه جنسی‌ و نقش زن و مرد، ازدواج یا برده داری یا روسپی گری، مفهوم برابری، محیط آموزشی و محیط خانواده، احترام و ادب به زن یا کمتر دیدن زن، خرجی دادن به زن، دو امتیاز آقایان به خانم‌ها : وزن و پشم – مسائل ایران، مراکز اتمی‌ و دنیای غرب، حمله احتمالی‌ به ایران – تک دختر ۲۱ ساله در کانادا و دوستی‌ با پسر با فرهنگ و مذهب متفاوت – عصبی، عصبانی‌، خوب بودن و بد بودن انسان ها، عقل و واقعیت و علم، وجود خدا و مساله علم، تئولوژی، باور به خدا و استدلال علمی‌ – مهندس هوا و فضا ۲۸ ساله در آمریکا، کنار کشیدن دختر‌ها پس از مدتی‌ دوستی‌ با پسر، ” قوچ علی‌ ” بودن یا احساساتی‌ بودن، شخصیت مهر طلب