برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

میبدی


download


download

شادی از لحاظ روانی‌، اهمیت خندیدن، مردمان عقب مانده و غم، اختلاف طبقاتی در هند، خاطرات دکتر هلاکویی از هندوستان و فقر شدید، علم بهتر است یا ثروت ؟ و پاسخ دکتر هلاکویی، قانون طبیعت و کارهای خارق العاده، دموکراسی و پیشرفت هند، جنبه‌های مثبت و منفی‌ در جامعه هند، دروغ گوئی فراوان، جوان‌های ثروتمند و درگیری با مواد مخدر، فقر بیش از حد و ثروت بی‌ مسئولیت، قانون اشباع جنایی، دو گانگی مرتاض – میزان مصرف الکل در ایران، بیماری کرونا و حجاج ایرانی‌


download


download

ترانه “هپی” و جریان دستگیر شدن جوانان در ایران، شادی لذت حظّ کیف، مخالفت با شادی سلامتی‌ خوشبختی‌ آزادی آزاد‌گی، مبارزه با رشد و تکامل انسان، مواد مکیف و مخدر و سیگار، ترس و خجالت و غم، جستجوی لذت در درد، مازوخیست و سادیستیک، لذت از درد در رابطه جنسی‌، دو گانگی ” آخ جون ” در فرهنگ ایرانی‌، سخنان نیچه راجع به زنان، ، مشخصه‌های عقب افتادگی در جامعه، عزاداری‌ها در ایران، شادی و موسیقی و رقص

 


download


download

تعداد فرزندان در خانواده،  ؟ توجه و محبت به نوزاد، اهمیت نوازش، توصیه برای ۲ تا ۳ فرزند در دنیای امروز، حد اکثر ۴ فرزند،  گرفتاری در خانواده‌های شلوغ پر جمعیت، نگاه کالا و شی‌ به انسان، استفاده از انسان برای پیشبرد هدف‌های ملی‌ و مذهبی‌، هجوم نوزادان پس از جنگ جهانی‌ دوم، تناسب رشد – دموکراسی، آزادی بیان و عقیده، یا توهین به دیگران، ایراد مردم از برنامه‌های رادیویی، نیاز انسان به زیبایی‌ و هنر، جراحی پلاستیک در مسیر زیبایی‌، انتقاد سازنده