برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

میبدی


download


download

ادامه بحث نشانه‌‌های عشق – ایثار، استقلال، آزادی و آزاد‌گی، مسئولیت و تعهد – برادری، برابری، بردباری، بهزیستی – تقلیب و دگرگونی با عشق، شعر مولانا – کنترل و مالکیت، عشق در یک نگاه، خالی‌ بودن و پر شدن با دیگری، عشق دوپامینی –  حال ویژه و استثنائ و منحصر به فرد، ترشح غدد – عشق بزرگان ما در گذشته، ادامه بحث در برنامه بعدی


download


download

مشخصه‌های عشق، مفاهیم بیمار گونه عشق، هیچ شدن و نیست شدن و خود نبودن، عشق یک رابطه دو نفره – ایثارگری، قربانی و مظلومیت، رنج بردن و به آتیش کشیدن خود، نفی و تنفر از خود، معامله، عشق به فرزندان، عقش به جنس مخالف، عشق ذاتی ؟ ، وابستگی و عادت و اعتیاد، اشعار عاشقانه، وابستگی به خانواده و عاشق شدن؟ ، آزادی و آزاد‌گی، دنیای تفاوت، مذهب و ایدئولوژی، اعتماد و اطمینان، دروغ و حسادت، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی‌ عشق داند که در این دایره سرگردانند، ادامه بحث اینجا