برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

میبدی


download


download

ادامه بحث نشانه‌‌های عشق – ایثار، استقلال، آزادی و آزاد‌گی، مسئولیت و تعهد – برادری، برابری، بردباری، بهزیستی – تقلیب و دگرگونی با عشق، شعر مولانا – کنترل و مالکیت، عشق در یک نگاه، خالی‌ بودن و پر شدن با دیگری، عشق دوپامینی –  حال ویژه و استثنائ و منحصر به فرد، ترشح غدد – عشق بزرگان ما در گذشته، ادامه بحث در برنامه بعدی


download


download

مشخصه‌های عشق، مفاهیم بیمار گونه عشق، هیچ شدن و نیست شدن و خود نبودن، عشق یک رابطه دو نفره – ایثارگری، قربانی و مظلومیت، رنج بردن و به آتیش کشیدن خود، نفی و تنفر از خود، معامله، عشق به فرزندان، عقش به جنس مخالف، عشق ذاتی ؟ ، وابستگی و عادت و اعتیاد، اشعار عاشقانه، وابستگی به خانواده و عاشق شدن؟ ، آزادی و آزاد‌گی، دنیای تفاوت، مذهب و ایدئولوژی، اعتماد و اطمینان، دروغ و حسادت، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی‌ عشق داند که در این دایره سرگردانند، ادامه بحث اینجا


download


download

بحث راجع به میل جنسی‌ در انسان، ارضا و سرکوب و منع، غریزه در حیوان، دکتر محمد باقر هوشیار، سائق در انسان، کشش پسر بچه به مادر، کشش دختر بچه به پدر، خامش شدن سیستم از ۶ تا ۱۲ سالگی کودک، زمینه جنسی‌ دختر در ۹ سالگی ؟ ، عادت ماهانه و پریود شدن و تغیرات جنسی‌ ؟ ، تمایل جنسی‌، خود ارضایی و تخلیه سیستم، کشش جنسی‌، سرکوب میل جنسی‌ به دلیل گناه بودن آن ؟ ، خشم و قهر و حسادت و رقابت و غیبت و تهمت و فحش ناموسی و افطرا از مشخص‌های جامعه خشمگین، بهره برداری از زن، اختلالات شخصیتی، والایش میل جنسی‌، بحث فروید، عشق، آزادی و بی‌ بند و باری، سرکوب میل جنسی‌ و خطر رشد تخیلات خطرناک، تجاوز و استفاده و نیش زدن، زود ارضا شدن، محرومیت و تنفر، همخوابه شدن با همه در ذهن و خیال، پخش صدای کودکی که زن می‌خواهد

قسمت اول بحث را اینجا بشنوید