برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

میبدی


download


download

بحث راجع به سقط جنین وا مسائل جنسی‌ در ایران، نگاه غیر علمی‌ غیر عقلی وا غیر اخلاقی‌ به انسان، موجود نر وا ماده یا انسان؟ ، نیاز وا کشش جنسی‌، هیجانات وا عدم آگاهی‌ وا حاملگی‌ وا سقط جنین، احساس درماندگی، سقط جنین یا کشتن یک انسان، ژ‌ن غالب، مصرف دارو وا الکل در دوران بارداری، پنهانکاری، نبود حمایت، وا گذاشتن آدم‌ها به حال خود، ریسک‌های سقط جنین، معاشرت جنسی‌ و سنّ مناسب برای ازدواج، وجود نداشتن غریزه در انسان، راه‌های انسان در برابر میل جنسی‌ : ارضا وا سرکوب و منع یا والایش، سائق جنسی‌ در انسان، کتاب دکتر محمد باقر هوشیار، نگاه فروید به رابطه جنسی‌ و نگاه مذهب به رابطه جنسی‌، قسمت دوم بحث را اینجا دنبال کنید


download


download

شادی از لحاظ روانی‌، اهمیت خندیدن، مردمان عقب مانده و غم، اختلاف طبقاتی در هند، خاطرات دکتر هلاکویی از هندوستان و فقر شدید، علم بهتر است یا ثروت ؟ و پاسخ دکتر هلاکویی، قانون طبیعت و کارهای خارق العاده، دموکراسی و پیشرفت هند، جنبه‌های مثبت و منفی‌ در جامعه هند، دروغ گوئی فراوان، جوان‌های ثروتمند و درگیری با مواد مخدر، فقر بیش از حد و ثروت بی‌ مسئولیت، قانون اشباع جنایی، دو گانگی مرتاض – میزان مصرف الکل در ایران، بیماری کرونا و حجاج ایرانی‌


download


download

ترانه “هپی” و جریان دستگیر شدن جوانان در ایران، شادی لذت حظّ کیف، مخالفت با شادی سلامتی‌ خوشبختی‌ آزادی آزاد‌گی، مبارزه با رشد و تکامل انسان، مواد مکیف و مخدر و سیگار، ترس و خجالت و غم، جستجوی لذت در درد، مازوخیست و سادیستیک، لذت از درد در رابطه جنسی‌، دو گانگی ” آخ جون ” در فرهنگ ایرانی‌، سخنان نیچه راجع به زنان، ، مشخصه‌های عقب افتادگی در جامعه، عزاداری‌ها در ایران، شادی و موسیقی و رقص