برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

میبدی


download


download

تعداد فرزندان در خانواده،  ؟ توجه و محبت به نوزاد، اهمیت نوازش، توصیه برای ۲ تا ۳ فرزند در دنیای امروز، حد اکثر ۴ فرزند،  گرفتاری در خانواده‌های شلوغ پر جمعیت، نگاه کالا و شی‌ به انسان، استفاده از انسان برای پیشبرد هدف‌های ملی‌ و مذهبی‌، هجوم نوزادان پس از جنگ جهانی‌ دوم، تناسب رشد – دموکراسی، آزادی بیان و عقیده، یا توهین به دیگران، ایراد مردم از برنامه‌های رادیویی، نیاز انسان به زیبایی‌ و هنر، جراحی پلاستیک در مسیر زیبایی‌، انتقاد سازنده


download


download

بخشش در مورد اعدام‌ها در ایران، قواعد رفتار جمعی، تقلید از همدیگر – ادبیات جنسی‌ در رادیو، سو‌ً استفاده جنسی‌ برادر از برادر در کودکی، برخورد روانی‌ در بزرگسالی، زیاد شدن فساد جنسی‌ در ایران، محرومیت و ممنوعیت، رابطه جنسی‌ قبل از ازدواج و عشق، آزادی جنسی‌، یکّه خواهی‌، آزادی یا بی‌ بند و باری، کارخانه شیر سازی در بدن زن