برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

Dr. Farhang Holakouee


download


download

دختر ۲۸ ساله و ناراحتی‌ از درگیری زیاد دوست پسر به درس و مشغولی برای انتخاب دانشگاه در خارج، اعتیاد به کار، اعتیاد به درس، اعتیاد به مذهب، اعتیاد به خدا، اعتیاد به کتاب، زیاد مهمانی رفتن و مهمانی دادن و دلایل آن، آسیب‌های کودکی و ترمز روانی‌، اثبات وجود خود، خوب زندگی‌ کردن یا فقط زنده بودن – پسر ۲۸ ساله در کانادا، تمام کردن رابطه با دوست دختر قبلی‌، مساله بازگشت دوباره و دادن شانس جدید به روابط قبلی‌ – دو قلو‌های ۲۱ ماهه، مهد کودک و عمل جراحی مادر و استراحت مطلق، یاد گیری دو قلو‌ها از هم – قبول شدن دختر در چند دانشگاه و دو دلی‌ والدین در آمریکا


download


download

دو ماه دوستی‌ با پسر دروغ گو، خواستگاری و جواب رد به پسر، تهدید پسر و پخش کردن عکس‌های خصوصی دختر، یک سال زندانی شدن پسر، آزاد شدن و تهدید دوباره، دوستی‌ با یک پسر غیرتی دیگر – دختر در کانادا و دوستی‌ با دوباره با دوست پسر قدیمی‌، مساله مهریه و عقد کانادایی و ایرانی‌ و حقوق برابر، پسر با مشکل تصمیم گرفتن در امور، دنبال زن گشتن یا دنبال همسر گشتن – دختر ۳۳ ساله در آمریکا، مشکل برای دوست شدن با پسرها، شرایط بد خانواده، خواهر مریض، مادر کم سواد، پدر سیاسی، تلخ بودن و نداشتن جذابیت و شادی، گره خوردن به خانواده